Hva skjuler post og teletilsynet om trafikkdata?

La oss starte med begynnelsen, på mandag fant jeg faktisk ut at jeg antagelig kunne lage den statistikken som glimrer med sitt fravær både i evalueringen av Datalagringsdirektivet, metodekontrollutvalget og i høringen om datalagringsdirektivet. altså Statistikk over hvor mye poltiet etterspør trafikkdata.  At nettopp denne statistikken mangler er etter min mening et stort problem når vi skal vurdere direktivet mot politiets behov.

Jeg begynner først å se på offentligjournal til Post og teletilsynet og finner noen saker med:

Sak:Begjæring om fritak fra tilbyders lovpålagte taushetsplikt

OK… tenker jeg dette kan vi se på, jeg høyreklikker og lagrer samtlige oppføringer på januar og februar i år for å behandle dette videre, så kommer problemet, arkivet er lagret i Word 2003 HTML, dette medfører at informasjon jeg søker ligger i pluss minus 50 linjer fra treff etter klartekst søk. Etter å tygd dette igjennom alt jeg kan finne av perl script for å rydde opp i html koden så gir jeg opp. (noen av dagene er på rundt 800 henvendelser og de filene passerer 4 mb), så jeg gjør jeg et manuelt arbeid. Problemet er at Januar og Februar i år spriker såpass mye at jeg ikke kan gange med seks og si «that´s it..»

Tirsdag kontakter jeg arkivet til Post og teletilsynet,  De er utrolig hyggelige men ønsker at jeg sender dem en epost hvor jeg forklarer hvordan jeg vil ha det slik at de kan arkivføre dette og hjelpe meg på best mulig måte. Jeg sender lydig en epost hvor jeg forklarer enkelt hvordan jeg vil ha det, Jeg ønsker å se post protokollen hvor «Sak:Begjæring om fritak fra tilbyders lovpålagte taushetsplikt» er treff på emne feltet. Alle som har jobbet med databaser vet at dette er en sak som «Select * where postprotokoll.subject =’søkefrase’ i en ren databasespørring men at man ofte har langt bedre søkemuligheter i et grensesnitt. Grei sak renger jeg med.

Torsdag kommer og jeg har ikke hørt noe.  Så jeg ringer arkivet, de kan ikke finne saken, jeg sender henvendelsen på nytt direkte til pesoen jeg snakker med som lover å se på dette ASAP.  Noen timer etter får jeg følgende svar:

Du vil få et svar i løpet av morgendagen.

Vi beklager at dette har tatt tid.

Med vennlig hilsen
Liv Reppen
Seksjonssjef

Noen  timer går og litt etter klokka fire i går får jeg følgende svar:

Det vises til Deres e-post av 6.april 2010 hvor det bes om kopi av offentlig journal hvor det er søkt om ” «Begjæring om fritak for tilbyders lovpålagte taushetsplikt».  Det bes om både inngående og utgående dokument, Saksnummer, dato og avsender/mottaker.  Kopien bes videre oversendt i elektronisk format.

Innledningsvis beklages at det har tatt noe tid å besvare Deres henvendelse.

Omsøkt informasjon er taushetsbelagt etter politiloven § 24 annet ledd.

Begjæringen kan ikke etterkommes da omsøkt informasjon er unntatt offentlig innsyn med hjemmel i offentleglova § 24 tredje ledd.

Merinnsyn er vurdert, jf offentleglova § 11.

Avslaget kan påklages, jf. offentleglova § 32 første ledd. Klagefristen er tre uker fra avslaget ble mottatt.

Den som har fått avslag på begjæring om innsyn kan kreve nærmere begrunnelse Post- og teletilsynet for avslaget, jf. offentleglova § 31 annet ledd.  Fristen for kreve slik nærmere begrunnelse er tre uker fra avslaget er mottatt.

Med vennlig hilsen

Fredrik W. Knudsen
Seksjonssjef
Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett
Post- og teletilsynet

Jeg sender da en epost hvor jeg forklarer at ved søk på nettsidene finner følgende informasjon:

906493-3 I Dok.dato: 17.02.2010
Jour.dato:17.02.2010
Arkivdel:SA2
Tilg. kode:UOFF
Par.:Offl §24 annet ledd
Avsender:Hordaland politidistrikt
Mottaker:SN – Sikkerhet og beredskap i nett – Signhill Anne Arnesen
Sak:Begjæring om fritak fra tilbyders lovpålagte taushetsplikt
Dok:Begjæring om fritak fra taushetsplikt – Avskjermet
Saksansv:SN – Sikkerhet og beredskap i nett / Signhill Anne Arnesen
Saksbeh:SN – Sikkerhet og beredskap i nett / Signhill Anne Arnesen

At det er denne og kun denne informasjonen jeg er på jakt etter og at den allerede er offentlig og henviste paragraf ikke kan brukes.

Jeg påpeker at dette er en ren arkivsak og at informasjonen kan sammenstilles på en enkel måte. Jeg sier at jeg trenger dette før helga, da jeg ser på den som nyttig i forbindelse med et høringssvar.

I dag tidlig kommer følgende epost:

Det vises til Deres e-post av 8.april 2010 vedrørende vårt vedtak av samme dag.

Post- og teletilsynet har foretatt en fornyet vurdering av avslaget og har konkludert med å opprettholde avslaget på begjæring om innsyn.

Når det gjelder de anførsler som fremkommer i Deres e-post av 8.april 2010, vil Post- og teletilsynet bemerke at genereringen av en slik liste ikke er noe Post- og teletilsynet er forpliktet til å gjøre etter offentleglova § 9.  Arbeidet dette vil medføre for Post- og teletilsynet overstiger klart hva som loven krever at et offentlig organ skal gjøre, da vi ikke har denne sammenstillingen tilgjengelig i dag.

Når det gjelder politiets bruk av trafikkdata som etterforskingsmetode vises det til høringsnotat som er offentliggjort vedrørende mulig implementering av datalagringsdirektivet.  Post- og teletilsynet vil komme med ytterligere opplysninger om bruken i vårt høringssvar.

Med vennlig hilsen

Fredrik W. Knudsen
Seksjonssjef
Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett
Post- og teletilsynet

Jeg kjenner irritasjonen øker..  Og viser til rettledningen om offentlighetsloven og gjeldende praksis ved andre offentlige departement og instanser.  Jeg siterer også rettledningen:

4.4.3 Plikt til å etablere samanstillingar frå databasar
Offentleglova § 9 har ikkje nokon parallell i offentlegheitslova 1970.
Etter denne føresegna vil eit organ som mottek eit innsynskrav etter
omstenda ha plikt til å etablere eit nytt dokument gjennom å få i
stand ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra dersom
dette er naudsynt for å etterkome innsynskravet. Etter
offentlegheitslova 1970 hadde aldri offentlege verksemder noka slik
plikt.

Og etter kort tid får jeg følgende svar:

Uten at det har betydning for hovedspørsmålet, Post- og teletilsynet deler ikke din forståelse av offentleglova § 9.  Det vises blant annet til (1) Rettleiar til offentleglova punkt 4.4.3 annet avsnitt og til (2) prinsipputtalelse fra Lovavdelingen av 13.november 2009.

(1)

Klikk for å få tilgang til Rettleiar_offentleglova.pdf

(2)
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/kampanjer/tolkningsuttalelser/forvaltningsrett/tolkningsuttalelse-om-offentleglova/-3-4-14-og-28—sporsmal-om-innsyn-i-dri.html?id=587177)

Med vennlig hilsen

Fredrik W. Knudsen
Seksjonssjef
Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett
Post- og teletilsynet

Jeg påpeker igjen at det er stor forskjell på en drifts-logg over sms  og en offentlig protokoll om inngående og utgående korrespondanse så siterer jeg igjen fra veiledningen følgende:

Etter offentleglova § 9 vil eit organ ha plikt til å etablere eit nytt doku-
ment (samanstilling) dersom dette er naudsynt for å etterkome eit inn-
synskrav, såframt det nye dokumentet (samanstillinga) kan etablerast
på grunnlag av opplysningar som finst elektronisk lagra i databasane
til organet og samanstillinga kan gjerast ved hjelp av enkle framgangs-
måtar. Plikta til å etablere eit nytt dokument gjeld såleis berre når
samanstillinga kan etablerast ut frå opplysningar som finst elektronisk
lagra i databasane til organet.

En så grunnleggende mangel på offentlighetsprinsippene har jeg aldri sett, og jeg har sendt en god del henvendelser om offentlig informasjon de siste ti årene.  Så jeg lurer hvorfor er det så viktig for post og teletilsynet at jeg ikke får en lesbar sammenstilling av allerede offentlige data? og hvorfor havner dette dette opp på et nivå til en seksjonsjef når det helt klart er en enkel og rett frem arkivsak?   Hvorfor skal post og teletilsynet ha monopol på denne typen data?

Jeg hadde regnet med å måtte gå om sivilombudsmannen når jeg kom til be om delvis innsyn på alle disse sakene, men ikke i noe så enkelt som et postjournal søk!

Så takk Post og teletilsynet for å trenere de grunnleggende prinsippene om offentlighet!

Jeg føler jeg trenger en jurist og en wacking stick med spiker

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

9 svar til Hva skjuler post og teletilsynet om trafikkdata?

 1. Hei,

  Er det sånt å forstå at du bare ønsker å finne hvor mange saker i postjournalen som gjelder «Begjæring om fritak fra tilbyders lovpålagte taushetsplikt – Avskjermet» ?

  I så tilfelle tror jeg det er lett å få til med litt crawling/søking. (Bruker litt andre språk enn perl, men men 😉 )

  Jeg kan ta en runde å hente ut infoen tenker jeg, men greit å dobbelsjekke at det er akkurat det du vil ha tall på )

  Så får det heller være at de ikke vil gi det ut til «folket» lett selv.

  Mvh
  Tor Henning Ueland

 2. Joda og så langt tilbake som mulig, det er kun det.

  Men seriøst dette er HTML koden til EN post:

  0906353-7

   

  I

  Dok.dato:

  08.01.2010

  Jour.dato:

  18.01.2010

   

   

  Arkivdel:

  SA2

   

   

   

   

  Tilg. kode:

  UOFF

  Par.:

  Offl §24 annet ledd

   

  Avsender:

  Oslo
  politidistrikt

  Mottaker:

  SN –
  Sikkerhet og beredskap i nett – Gisle Brøvig

   

  Sak:

  Begjæring
  om fritak fra tilbyders lovpålagte taushetsplikt

   

   

  Dok:

  Begjæring om fritak fra taushetsplikt – trafikkdata fra
  mobiltelefon

   

   

  Saksansv:

  SN – Sikkerhet og beredskap i nett / Gisle Brøvig

   

   

  Saksbeh:

  SN – Sikkerhet og beredskap i nett / Gisle Brøvig

   

   

   


  Klarer du å få ut tabellen og feltene inn i xml eller lignende så fortjener du virkelig en premie..

 3. Skal ikke love, men gjør et kjapt forsøk nå om ikke annet 🙂

 4. Ser ut til at det er ganske variabelt, og med forbehold om at jeg ikke har parset HTML siden 1999 eller deromkring:

  2009-04-11: 0
  2009-04-14: 0
  2009-04-15: 0
  2009-04-16: 0
  2009-04-17: 0
  2009-04-20: 0
  2009-04-21: 0
  2009-04-22: 0
  2009-04-28: 0
  2009-04-29: 0
  2009-04-30: 0
  2009-05-01: 0
  2009-05-03: 0
  2009-05-04: 0
  2009-05-05: 0
  2009-05-06: 0
  2009-05-07: 0
  2009-05-08: 0
  2009-05-11: 0
  2009-05-12: 0
  2009-05-13: 0
  2009-05-14: 0
  2009-05-15: 0
  2009-05-18: 0
  2009-05-19: 0
  2009-05-20: 0
  2009-05-21: 0
  2009-05-22: 0
  2009-05-23: 0
  2009-05-25: 0
  2009-05-26: 0
  2009-05-27: 0
  2009-05-28: 0
  2009-05-29: 0
  2009-06-02: 0
  2009-06-03: 0
  2009-06-04: 0
  2009-06-05: 0
  2009-06-08: 0
  2009-06-09: 0
  2009-06-10: 0
  2009-06-11: 0
  2009-06-12: 0
  2009-06-15: 0
  2009-06-16: 0
  2009-06-17: 0
  2009-06-18: 0
  2009-06-19: 0
  2009-06-20: 0
  2009-06-21: 0
  2009-06-22: 0
  2009-06-23: 0
  2009-06-24: 0
  2009-06-25: 0
  2009-06-26: 0
  2009-06-29: 0
  2009-06-30: 0
  2009-07-01: 0
  2009-07-02: 0
  2009-07-03: 0
  2009-07-06: 0
  2009-07-07: 0
  2009-07-08: 0
  2009-07-09: 0
  2009-07-10: 0
  2009-07-13: 0
  2009-07-14: 0
  2009-07-15: 0
  2009-07-16: 0
  2009-07-17: 0
  2009-07-20: 0
  2009-07-21: 0
  2009-07-22: 0
  2009-07-23: 0
  2009-07-24: 0
  2009-07-27: 0
  2009-07-28: 0
  2009-07-29: 0
  2009-07-30: 0
  2009-07-31: 0
  2009-08-03: 0
  2009-08-04: 0
  2009-08-05: 0
  2009-08-06: 0
  2009-08-07: 0
  2009-08-08: 0
  2009-08-10: 0
  2009-08-11: 0
  2009-08-12: 0
  2009-08-13: 0
  2009-08-14: 0
  2009-08-15: 0
  2009-08-16: 0
  2009-08-17: 0
  2009-08-18: 0
  2009-08-19: 0
  2009-08-20: 0
  2009-08-21: 0
  2009-08-22: 0
  2009-08-23: 0
  2009-08-24: 0
  2009-08-25: 0
  2009-08-26: 0
  2009-08-27: 0
  2009-08-28: 0
  2009-08-30: 0
  2009-08-31: 0
  2009-09-01: 0
  2009-09-02: 0
  2009-09-03: 0
  2009-09-04: 0
  2009-09-07: 0
  2009-09-08: 0
  2009-09-09: 0
  2009-09-10: 0
  2009-09-11: 0
  2009-09-14: 0
  2009-09-15: 0
  2009-09-16: 0
  2009-09-17: 1
  2009-09-18: 0
  2009-09-19: 0
  2009-09-21: 3
  2009-09-22: 2
  2009-09-23: 0
  2009-09-24: 0
  2009-09-25: 0
  2009-09-28: 1
  2009-09-29: 0
  2009-09-30: 1
  2009-10-01: 3
  2009-10-02: 12
  2009-10-05: 1
  2009-10-06: 0
  2009-10-07: 6
  2009-10-08: 0
  2009-10-09: 2
  2009-10-11: 0
  2009-10-12: 4
  2009-10-13: 1
  2009-10-14: 2
  2009-10-15: 7
  2009-10-16: 3
  2009-10-18: 0
  2009-10-19: 0
  2009-10-20: 13
  2009-10-21: 1
  2009-10-22: 5
  2009-10-23: 13
  2009-10-26: 9
  2009-10-27: 6
  2009-10-28: 7
  2009-10-29: 15
  2009-10-31: 0
  2009-11-01: 0
  2009-11-02: 5
  2009-11-03: 2
  2009-11-04: 0
  2009-11-05: 7
  2009-11-06: 17
  2009-11-09: 7
  2009-11-10: 11
  2009-11-11: 6
  2009-11-12: 3
  2009-11-13: 11
  2009-11-16: 40
  2009-11-17: 15
  2009-11-18: 20
  2009-11-19: 7
  2009-11-20: 2
  2009-11-23: 7
  2009-11-24: 2
  2009-11-25: 4
  2009-11-26: 9
  2009-11-27: 6
  2009-11-30: 7
  2009-12-01: 11
  2009-12-02: 36
  2009-12-03: 5
  2009-12-04: 8
  2009-12-07: 10
  2009-12-08: 8
  2009-12-09: 14
  2009-12-10: 3
  2009-12-11: 15
  2009-12-14: 11
  2009-12-15: 18
  2009-12-16: 3
  2009-12-17: 45
  2009-12-18: 21
  2009-12-21: 24
  2009-12-22: 22
  2009-12-23: 8
  2009-12-24: 0
  2009-12-28: 3
  2009-12-29: 0
  2009-12-30: 42
  2010-01-04: 5
  2010-01-05: 3
  2010-01-06: 11
  2010-01-07: 28
  2010-01-08: 19
  2010-01-11: 6
  2010-01-12: 30
  2010-01-13: 10
  2010-01-14: 22
  2010-01-15: 9
  2010-01-18: 13
  2010-01-19: 4
  2010-01-20: 15
  2010-01-21: 25
  2010-01-22: 9
  2010-01-25: 23
  2010-01-26: 53
  2010-01-27: 12
  2010-01-28: 16
  2010-01-29: 30
  2010-02-01: 14
  2010-02-02: 21
  2010-02-03: 16
  2010-02-04: 15
  2010-02-05: 7
  2010-02-08: 31
  2010-02-09: 22
  2010-02-10: 20
  2010-02-11: 17
  2010-02-12: 17
  2010-02-15: 8
  2010-02-16: 4
  2010-02-17: 29
  2010-02-18: 20
  2010-02-19: 12
  2010-02-22: 13
  2010-02-23: 76
  2010-02-24: 8
  2010-02-25: 5
  2010-02-26: 12
  2010-03-01: 13
  2010-03-02: 44
  2010-03-03: 26
  2010-03-04: 7
  2010-03-05: 6
  2010-03-06: 0
  2010-03-07: 0
  2010-03-08: 6
  2010-03-09: 32
  2010-03-10: 6
  2010-03-11: 8
  2010-03-12: 21
  2010-03-15: 4
  2010-03-16: 4
  2010-03-17: 4
  2010-03-18: 11
  2010-03-19: 8
  2010-03-22: 46
  2010-03-23: 3
  2010-03-24: 14
  2010-03-25: 5
  2010-03-26: 9
  2010-03-29: 16
  2010-03-30: 53
  2010-03-31: 0
  2010-04-06: 8

  Send meg en epost dersom du er interessert i perlskript + nedlastingsshellskript.

  • Dette fikk jeg til selv også, la filene i en katalog og kjøre |grep på de. Men det blir unøyaktig siden man har både inngående og utgående post med i listen.

   Poenget med uttaket er at jeg trenger saksnummer og slikt for å kunne be om mer informasjon, Takket være Tor Henning Ueland så sitter jeg på en xml fil, dog ikke helt perfekt pga den forferdelige html koden. hvor jeg faktisk er i stand til å finne ut hvem som sprør etter disse dataene, og skille mellom inngående og utgående post.

   Men tusen tusen takk skal du ha.

 5. Tollef: Stemmer, formatet var veldig varierende utover

  Fikk gjort om 270MB med gørbelHTML til 12MB XML (44834 innlegg) med de dataene som var interresante, har og oversendt dette per e-post.

  Håper det duger 😉

  En rask grep ut fra det jeg har parset ut tilsier at det har vært «1171» inn/utgående poster om begjæringer, så anslår det igjen til å være kansje 500 faktiske begjæringer fra slutten av 07.

  Eller kommer noen av dere frem til andre tall?

 6. Tilbaketråkk: Kontroll av teletrafikkdata « Forvirra halvnerd

 7. Tilbaketråkk: Skal disse virkelig forvalte internett i norge? « Forvirra halvnerd

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s